2.01.2009

Barla Lâhikasından..

Evet, Üstadım,

şâhidim ki, çok yorgunsunuz ve yoruluyorsunuz.

Fakat o vazifenin kudsiyeti yorgunluğa değil,

herşeye tercih edileceğini buyuruyorsunuz.

Madem şu zamanda

iki mühim cereyan-ı azîmenin birisinin kumandasını

Cenab-ı Hak size tahmil etmiş oluyor ki,

bütün dünya Kur'ân'ın beyan ve esrarından

mânen sizi dinliyor, inşaallah her vakit dinleyecek.

Bu mânevî muharebe zamanında netice-i muharebe

yalnız insanların izmihlâline değil,

belki bütün mevcudatın netice-i tahribini taşıyan

ve istimal eden muharriplerledir.

Öyleyse siz yalnız bize değil,

ilâ yevmi'l-kıyâm bâki kalacak

Müslüman yavrularının yaralanmaması için zırh;

ve bir endahtta dünyayı sarsan, gürûh-u hazeleyi

boğucu dumanlar içinde bırakan,

Kur'ân-ı Hakîmin

son sistem malzeme-i mübârekelerini icada vesilesiniz.

Var ol, ey sevgili Üstadım!

Hemen, Rabbim yorgunluğunuza bedel

bin ehl-i gazâ sevabı ihsan buyursun. Âmin.

Barla Lâhikası - 70