2.01.2009

Talebelerinin kaleminden; Bediüzzaman r.a. kimdir?

Bediüzzaman Said Nursî'nin ders ve irşâdıyla hakîkate ulaşan
ve Nur hizmetinde çok kıymettar ve yüksek hizmetleri sebkat eden
kahraman ve hâlis bir talebenin, Üstadın mâhiyetini tarif eden
ayn-ı hakîkat bir ifâdesidir.Bu günde, Mele-i Âlânın arzda medâr-ı sürûru.

Bu günde, sekene-i arzın Mele-i Âlâda medâr-ı iftihârı.

Bu günde, Habîbullahın medâr-ı nazarı.

Bu günde, Müslümanlığın sertâcı.

Bu günde, hak tarîklerin şâhı.

Bu günde, hakîkatlerin imamı.


Hem bu günde, Mahbûb-u Hudâ.

Hem bu günde, allâme-i asır.

Hem bu günde, zulmetin nûru.

Hem bütün günlerde serdar-ı hidâyet.

Hem Molla Said'in Nursî.

Hem Bediüzzaman el-Fahrüddevrânî...

Hüsrev

Tarihçe-i Hayat - 460