3.01.2009

Peygamberî nasihatler a.s.m.

Peygamberimiz’in Bazı Sorulara Cevapları


Bir adam Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’ye gelerek;


-Size dünya ve âhiretle alâkalı soracak sorularım var. dedi.

Bunun üzerine Efendimiz a.s.m. ona;
,
-Ne istiyorsan sor. buyurdular.

O zat da sorularına başladı:

- Ey Allah’ın Peygamberi!

- Ben insanların en âlimi, en bilgilisi olmak istiyorum. Ne yapmalıyım?
- Allah’tan çok korkup takva dairesi içine girersen, insanların en âlimi olursun.

- İnsanların en zengini olmak istiyorum.
- Kanaatkâr olursan, insanların en zengini olursun.

- İnsanların en hayırlısı olmak istiyorum.
- İnsanların en hayırlısı, faydalı olandır. Sen de insanlara faydalı ol.

- İnsanların en adaletlisi olmak istiyorum.
- Kendin için istediğini insanlar için de istersen, insanların en âdili olursun.

- İnsanlar içinde Allah’a en yakın, O’nun en has kullarından olmak istiyorum.
- Allah’ı çok zikredip anar ve hatırlarsan, o zaman Allah’ın en has kulu olursun.

- Muhsinlerden, iyilik edenlerden olmak istiyorum.
- Allah’a, O’nu görüyor gibi ibadet et, her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görüyor.

- İmanımı kemale erdirmek istiyorum.
- Güzel ahlâklı olursan imanın kemale erer.

- Allah’ın emirlerine itaat eden itaatkâr kullarından olmak istiyorum.
- Allah’ın farzlarını yerine getir, itaat edenlerden olursun.

- Allah’a günahlarımdan arınmış, tertemiz olarak gitmek istiyorum.
- Cünüp olduğunda tertemiz olacak şekilde gusül abdesti al, kıyamet günü üzerinde hiçbir günah olmaksızın Allah’a kavuşursun.

- Kıyamet günü nur içinde haşrolmak istiyorum.
- Hiç kimseye zulmetme, kıyamet günü nur içinde haşrolursun.

- Rabb’imin bana merhamet etmesini istiyorum.
- Önce kendine ve insanlara merhamet et ki; Allah da sana merhamet etsin.

- Günahlarımın azalmasını istiyorum.
- İstiğfar ederek günahlarının bağışlanması için Allah’a yalvarırsan, günahların azalır.

- İnsanların en kerimi olmak istiyorum.
- Allah’a kullarını şikayet etmezsen, insanların kerimi olursun.

- Rızkımın bol olmasını istiyorum.
- Temizliğe devam edersen, rızkın bol olur.

- Allah ve Rasulü tarafından sevilmek istiyorum.
- O zaman Allah ve Rasulü’nün sevdiklerini sev, sevmediklerini de sevme.

- Allah’ın bana kızmasından kendimi korumak istiyorum.
- Kimseye kızmazsan, Allah’ın gazabından ve kızmasından kurtulursun.

- Duamın kabul edilmesini istiyorum.
- Haramlardan sakınırsan, duaların kabul olur.

- Allah’ın beni başkalarının yanında rezil etmemesini istiyorum.
- Namusunu koruyup iffetli ol ki; insanlar yanında rezil olmayasın.

- Allah’ın ayıplarımı, kusurlarımı örtmesini istiyorum.
- Kardeşlerinin ayıplarını örtersen, Allah da senin ayıplarını örter.

- Benim günahlarımı ne siler?
- Gözyaşların, hudûun (saygıyla Allah’a kulluğun) ve hastalıklar.

- Allah yanında hangi iyilik daha faziletlidir?

- Güzel ahlâk, tevazu, belalara sabır ve kazaya rıza.

- Allah yanında en büyük günah hangisidir?
- Kötü ahlâk ve Allah’ın emirlerine karşı gösterilen cimrilik.

- Rahman Allah’ın gadabını ne dindirir?
- Gizliden gizliye sadaka vermek ve sıla-i rahim (akrabaları ziyaret ve görüp gözetmek).

- Cehennem ateşini ne söndürür?
- Oruç.

(Kaynak : Ali el-Müttaki, Kenzu’l- Ummal, 16/127-129)