3.01.2009

Üstâdımızın r.a. lâtîfeleri

Kardeşlerim, affedersiniz,

bu intizamsız perişan mektupla sizinle konuşmak istemiyorum.

Fakat müteaddid işlerle ve tetkikatla meşgul olduğumuz anda,

sür'atli bir sûrette fikrimizin bir köşesiyle yazdık.

Keçeli kâtibin hâli malûm.

Kafasını başka yerde bırakmıştı; mektub perişan oldu.

Onun için kusura bakmayınız.


Barla Lâhikası - 172